TuulaHeinonen2

Nordisk Forskningspris til Alternativer til Dyreforsøg 2016

Nordisk Forskningspris til Alternativer til Dyreforsøg blev d. 24. maj tildelt professor Tuula Heinonen fra Tampere i Finland. Heinonen er en af de førende eksperter inden for alternative forskningsmetoder i Europa, og hun fokuserer primært på at udvikle og validere dyrefri metoder, som bedre kan forudsige virkninger af stoffers effekt på mennesker, end de nuværende.

guldmynt

Samarbejde om at støtte forskning uden dyr

Alternativfondet og Forsøgsdyrenes Værn er igen gået sammen om at udlove midler til forskning i og udvikling af alternativer til forsøg på dyr. Bevillingssummen vurderes på grundlag af det enkelte projekt, og den samlede sum er på 1 million d.kr.

photo[1]

Forskning i kronisk nyresygdom uden brug af dyr

Kronisk nyresygdom (CKD) er en tilstand, hvor nyrerne er beskadiget i funktion og/eller struktur, og ikke kan filtrere affaldsstofferne i blodet fra. Engelske forskere går nu andre veje end at anvende forsøgsdyr.

Fibroblast-celler.

Tester på celler istedet for på mus

“Huden er én af de tre veje giftstoffer kan tage, for at trænge ind i menneskets krop,” siger farmakolog og professor Monika Schäfer-Korting. For eksempel absorberes 90 procent af de pesticider, der optages i kroppen, gennem huden og ikke gennem lungerne eller mave-tarmkanalen.

dna_1

Genmodificerede celler erstatter dyr

Den stigende anvendelse af genmodificerede mus gav farmaceutiske forskere ved Freie Universität Berlin idéen til, at overføre sygdomsmodeller med brug af dyr til celleplan.

contact-eczema-dermatisis-400, 3

Testning af allergifremkaldende stoffer uden brug af dyr

En forskergruppe ved Göteborgs Universitet i Sverige har udviklet en ny metode til at teste allergifremkaldende stoffer uden brug af forsøgsdyr. Det ny EU-direktiv, der forbyder testning af kosmetik på dyr, har sat gang i nytænkning og forskning i andre metoder.