Mindeord

Forsøgsdyrene har mistet en mangeårig ven og støtte

Sysette-Vinding-Kruse-AlternativfondetI 2004 henvendte advokat, dr. jur. Sysette Vinding Kruse sig til Alternativfondets bestyrelse for at høre, om der var interesse for en fusion med det fond hun repræsenterede, Fonden til sygdomsbekæmpelse uden dyreforsøg. Begge fonde uddelte penge til dyrefri forskning, vi kunne formuemæssigt bidrage med nogenlunde lige meget, og fusionen viste sig meget vellykket. Gennem årene havde vi i Fondsbestyrelsen gode, saglige diskussioner om hvilke projekter, der skulle støttes og ingen var i tvivl om, at Sysette havde hjerte for dyrene. Det kom bl.a. til udtryk på bestyrelsesmøderne, hvor hun havde meget svært ved at høre om forsøgsdyrenes lidelser. At uddele midler til forskning, som har det klare sigte at erstatte dyreforsøg med andre metoder, var en vigtig sag for hende. Sammen med den øvrige bestyrelse gik hun også op i, at finde den bedste modtager til Nordisk Forskningspris til Alternativer til Dyreforsøg, som uddeles i et samarbejde med et finsk og et svensk fond. Hun var altid velforberedt, analytisk og klar i mælet.

Sysette Vinding Kruse var til enhver tid på dyrenes side, og vi vil savne hende utrolig meget.

Alternativfondets bestyrelse v. Preben Knøsgaard, Flemming Lundgren og Bente Lakjer

I 2010 stillede Forsøgsdyrenes Værn til brug for en publikation en række spørgsmål til bl.a. Sysette Vinding Kruse om, hvorfor hun fandt det så vigtigt at gøre en indsats for at fremme dyrefri forskning. Vi gengiver her hendes svar:

Hvor længe har du siddet i Alternativfondets bestyrelse og hvad fik dig til at gå ind i arbejdet?
Jeg har siddet i Alternativfondets bestyrelse siden 2005. Før da var jeg gennem 10 år formand for bestyrelsen i Fonden til Sygdomsbekæmpelse uden Dyreforsøg, som i 2005 så fusionerede med Alternativfondet.
Jeg gik ind i arbejdet, fordi jeg finder dyreforsøg uetiske, og fordi jeg gerne vil gøre en indsats for at få afskaffet disse og erstattet dem med andre metoder.

Hvilken betydning finder du, at et fond som dette har, når det drejer sig om at komme bort fra dyreforsøg?
Jeg håber og tror, at Alternativfondet såvel ved donationer til forskere, som arbejder med at udvikle metoder uden brug af dyr, som ved oplysningsarbejde kan være med til at komme bort fra dyreforsøg.

Hvad synes du, der mangler af tiltag fra det offentliges side?
Uden mange flere offentlige midler er der lang vej endnu. I den henseende er Danmark meget tilbagestående i forhold til eksempelvis England, Holland, Tyskland og de andre nordiske lande. Et skifte kræver imidlertid også en holdningsændring i befolkningen. Der er behov for massivt oplysningsarbejde og intens forskning i alternative metoder.